Benchmark

Cinebench Link Google Drive

Cinebench là phần mềm miễn phí giúp bạn đánh giá hiệu năng CPU một cách chính xác và hiệu quả. Cinebench sử dụng công nghệ dựng hình 3D Cinema 4D để thực hiện các bài kiểm tra, mô phỏng các tác vụ thực tế như render ảnh, video và chuyển động.

Với Cinebench, bạn có thể:

  • Đánh giá hiệu năng CPU đơn nhân và đa nhân: Cinebench cung cấp các bài kiểm tra riêng biệt để đánh giá hiệu năng CPU đơn nhân và đa nhân, giúp bạn hiểu rõ hơn về khả năng xử lý của CPU trong các tác vụ khác nhau.
  • So sánh hiệu năng với các máy tính khác: Cinebench cung cấp bảng xếp hạng hiệu năng online, cho phép bạn so sánh hiệu năng CPU của máy tính mình với các máy tính khác sử dụng cùng phần mềm.
  • Lưu kết quả: Cinebench cho phép bạn lưu kết quả bài kiểm tra để theo dõi hiệu năng CPU theo thời gian.

Cinebench là một công cụ cần thiết cho bất kỳ ai muốn đánh giá hiệu năng CPU của máy tính.

5/5 - (1 bình chọn)
Show More

Nội dung liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Warm Snow – The End Of Karma Spirit Hunter Death Mark II 9 Years of Shadows UNDYING Lies of P Deep Rock Galactic Survivor